בית טיפוס A
מבט כללי מרחוב
חצר פנימית
מבט כללי מגג טיפוס C על החצר המשותפת
כניסה לחניה כללית
כניסה לחניה טיפוס A
חצר פנימית-חלון עילי לחניה
כניסה לחצר טיפוס B
חזית אחורית טיפוס B-פרט
בינוי כללי-תלת מימד
בינוי כללי-דו מימד
חתך רוחב וחזית גדר דרומית