תשע יח´´ד ארנונה י´´ם-פרט
מבט כללי מהרחוב
מבט כללי מהרחוב
מבט אל חזית צפונית מהחניה
מבט אל שביל ציבורי וחזית צפונית
פרט
סקיצה ראשונית
תכנית ק.ק
סקיצה ראשונית
ארבע יח´´ד ארנונה י´´ם-מבט כללי
פרט חזית דרומית
פרט חזית דרומית