מבט מעל ארון הקודש-בית כנסת בהר חומה
מבט על ארון הקודש
פנים בית מגורים בנחלאות י´´ם
כניסה לוילה ברמות בירושלים
ח.מדרגות בבית בישוב לפיד
כניסה לוילה ברמות בירושלים