עיצוב פנים דירה בירושלים-מבט מתוך ח.שינה
מבט מתוך ח.שינה-לילה
מבט אל המטבח-לילה
מבט מאזור הסלון-לילה
מבט מאזור הכניסה-לילה
היזון חוזר בין אדריכלות, עיצוב ואומנות. עבודה משותפת עם האומנית ד´´ר יעל דורון. איזכורים לשפה העיצובית של הפרויקט
מבט מהכניסה אל המטבח
מבט מהכניסה אל הסלון ואזור העבודה
אלמנט מפריד בין הכניסה למטבח
מבט אל אזור העבודה
פרט שולחן טלויזיה/עבודה
יצירה שהוכנה בהתאמה לפרויקט
מספר עמודים: 2
 1  2    הבא